Hustillverkare av passiva lösvirkeshus

I en bransch där fortfarande finns många konkurrenter har ett namn etablerat sig sedan många år tillbaka. Sjömarkenshus är det företag som med stor framgång har utmärkt sig framförallt när det gäller byggande av passiva hus.

Men vad är ett passivt hus? Ett passivt hus är en konstruktion, en byggnad där värmeförlusterna är minimala och detta görs genom en del konstruktionsanpassningar. Som direkt resultat undviker man ha kallras vid fönster eller kalla innerväggar.

Sjömarkenshus har utvecklat ett sådant byggsätt som har som resultat miljövänliga hus där användning av energi minimeras, där komfort bibehålls och miljöbelastning minskar. Det kan gå så pass långt att upp till 70 % av energin för husuppvärmning blir gratisenergi.
För att kunna betrakta ett hus som ett passivt hus måste konstruktionen uppfylla en del krav. Konstruktionen måste vara lufttätt, med ett läckage på max 0,3 l/s, en värmeeffekt av 10 W per kvm vid en temperatur på +20° C, inomhus när det är som kallast. Lufttäthet åstadkommer man med WarmFiber. Lufttätheten i WarmFiber materialet är så hög att konvektionsförluster inte sker utan förbättrar i stället den totala lufttätheten i stommen.
Alla dessa krav leder till att passiva hus blir mycket billigare att bygga- och bo i.